IT-Drift

 Installation

 Avtalstyper

 Finansiering


Installation


Vi hjälper dig med inköp och installation av servrar, nätverk, klienter och annan utrustning som behövs i företagets IT-miljö. När du handlar av Stomp IT så får du en partner som tar ansvar för både installation och de produkter vi levererar. Vi ser till att ni kommer igång så snabbt som möjligt och att allt fungerar som det var tänkt.  

Vi fokuserar på IT-lösningar för småföretag och utbildar oss löpande för att möta de speciella krav som småföretag ställer. Vi är Microsoft Small Business Specialists och erbjuder rätt IT-lösning från start.