Om Företaget

Stomp IT grundades 1994 och arbetar idag med kostnadseffektiva IT-lösningar för småföretag. Vi kan ta ett helhetsansvar för IT-miljön och leverera både produkter, tjänster och ta hand om drift och support. Vi är återförsäljare till de ledande tillverkarna i branschen och kan skräddarsy lösningar som passar bäst för just ert företag. Ett samarbete med oss ger er en problemfri och trygg IT-miljö. Stomp IT är certifierad Microsoft Small Business Specialist och fokuserar på lösningar för just småföretag.

Affärsidé
Stomp IT ska vara en totalleverantör av IT-tjänster och fungera som en IT-avdelning till småföretag.
Vi följer utvecklingen åt våra kunder och är en aktiv partner som levererar smarta och effektiva IT-lösningar.

Miljöpolicy
Stomp IT skall verka för en bättre och renare framtid. Vi ska bidra till att minska vår miljöskuld till jorden genom att:

• Säkerställa att uttjänt elektronisk utrustning och
  komponenter, samt övrigt avfall sorteras och
  transporteras bort till godkända
  återvinningsstationer.
• Arbeta med miljömedvetna leverantörer.
• Arbeta för ständiga miljöförbättringar.
• Tillämpa lagar och övriga miljökrav.

Integritetspolicy - GDPR
Stomp IT vill med denna policy informera om vår behandling av personuppgifter och att dessa hanteras i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Klicka här PDF