IT-Drift

 Installation

 Avtalstyper

 Finansiering


IT Drift

 

För er som inte är så stora att ni behöver egna IT-tekniker kan det vara en bra ide´ att låta oss ta hand om driften av ert IT-system till en fast eller rörlig kostnad. Vi har flexibla avtal som utgår från kundens behov och krav, och är anpassade efter storleken på företaget. Stomp IT har rätt kompetens för att bygga upp, underhålla och ge er en problemfri och trygg IT-miljö.
Ni får bättre kontroll på utgifterna och kan koncentrera er på er kärnverksamhet.